Amadeus - Your technology partner
Amadeus.com
     

THAI-Amadeus

บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด / THAI-Amadeus Southeast Asia Co.,Ltd.

"ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย"

บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 ภายใต้ความร่วมมือของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) การสื่อสารแห่งประเทศไทย และ Amadeus Global Travel Distribution เพื่อให้บริการเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับการเดินทางแบบครบวงจร

“อะมาดิอุส” ไม่ว่าจะเป็นการสำรองที่นั่งบัตรโดยสารเครื่องบิน โรงแรม รถเช่า จนถึงการออกบัตรโดยสาร และประกันภัยการเดินทาง ทำให้เกิดระบบ การขายที่ครบวงจรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์หลักใน การสนับสนุน พัฒนา เพื่อความก้าวไกลของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของ ไทยให้ทัดเทียมและก้าวทันนานาประเทศ

ด้วยศักยภาพความล้ำหน้าในเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ และ ประสิทธิภาพขององค์กร ปัจจุบันไทย-อะมาดิอุส คือ ผู้นำด้านการให้บริการ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและครบวงจร อันจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการบริหาร และวางแผนการเดินทางของผู้โดยสาร โดยได้รับการยอมรับและเลือกใช้ จากตัวแทนการท่องเที่ยวมากกว่า 4,000 แห่งทั่วประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน

 

Contact Information

บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเชีย จำกัด
เลขที่ 89 อาคาร 6 ชั้น 2
ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพ 10900


THAI-Amadeus Southeast Asia Co.,Ltd.
89, 6th Building 2 Fl.,
Vibhavadi Rangsit Rd.,
Chompol, Chatuchak,
Bangkok 10900
Thailand
Tel : 0-2207-9090
Fax : 0-2207-9191
E-mail : pobox@thaiamadeus.com
 

 

Helpdesk

Tel : 0-2207-9000
Fax : 0-2207-9198
E-mail : helpdesk@thaiamadeus.comRemote Site Office

ศูนย์บริการลูกค้าส่วนภูมิภาค – ภาคเหนือ
เลขที่ 248/54 ถนนมณีนพรัตน์
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Tel : (053) 226-336
Fax : (053) 226-335

map map
   
ศูนย์บริการลูกค้าส่วนภูมิภาค - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลขที่ 435 ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
Tel : (043) 321-839
Fax : (043) 321-840
map map
   
ศูนย์บริการลูกค้าส่วนภูมิภาค - ภาคใต้ตอนบน
เลขที่ 41/33 ถนนมนตรี ตำบล
ตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
Tel : (076) 213-000
Fax : (076) 219-222
map map
   
ศูนย์บริการลูกค้าส่วนภูมิภาค – ภาคใต้ตอนล่าง
เลขที่ 190/6 ถนนนิพัทธ์อุทิศ 2
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Tel : (074) 245-333
Fax : (074) 246-233
map map
   


  
Amadeus.com   Country websites